Penafian Terjemah Google

Laman web cartoola.my menyediakan pilihan "Terjemahan Google" untuk membantu anda membaca laman web cartoola.my dalam bahasa selain bahasa Inggeris. Terjemahan Google tidak dapat menterjemahkan semua jenis dokumen, dan mungkin tidak memberikan terjemahan yang tepat. Sesiapa yang bergantung pada maklumat yang diperoleh dari Terjemahan Google melakukannya dengan risiko sendiri. Cartoola Malaysia tidak membuat sebarang janji, jaminan, atau jaminan tentang ketepatan terjemahan yang disediakan. Cartoola Malaysia, pegawai, pekerja, dan / atau ejennya tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan atau kerugian apa-apa jenis yang timbul daripada, atau berkaitan dengan penggunaan atau pelaksanaan maklumat sedemikian, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kerosakan atau kerugian yang disebabkan dengan bergantung kepada ketepatan apa-apa maklumat, atau kerosakan yang ditimbulkan daripada melihat, mengedar, atau menyalin bahan tersebut.